Knjigovodstvene usluge


Obavljamo sljedeće knjigovodstvene usluge:
 • Vođenje poslovnih knjiga za poduzeća, obrte i neprofitne organizacije
 • Obračun plaća, autorskih honorara i ugovora o djelu
 • Evidencija osnovnih sredstava i godišnji obračun amortizacije
 • Izrada svih propisanih izvješća za potrebe poreznih tijela i financijskih institucija
 • Izrada tromjesečnih statističkih izvješća za FINU
 • Savjetovanje iz područja računovodstva i poreznih zakona
 • Izrada godišnjih financijskih izvješća za potrebe porezne uprave:
 • Prijava poreza na dobit (PD obrazac)
  • Bilanca
  • Račun dobiti i gubitka
  • Bilješke uz financijska izvješća
  • Godišnji obračun PDV-a

Dodatne usluge:
 • Robno-materijalno knjigovodstvo
 • Kadrovska evidencije
 • Prijava/odjava djelatnika


Našim klijentima u sklopu vođenja poslovnih knjiga nudimo redovne konzultacije i savjetovanja kod donošenja poslovnih odluka. Poslovne knjige vodimo u skladu s važećim zakonima i propisima pri čemu ažurno pratimo stručnu literaturu i redovito educiramo naše djelatnike.

Kontakt


DAISY d.o.o.
Ludvetov breg 20
51000 Rijeka


Tel.: +385 (0)51 639 595
Fax:  +385 (0)51 587 939
Mob.1: +385 (0)99 213 7025

Mob.2: +385 (0)91 787 6321


e-mail: daisy@inet.hr